A A A

Wykonujemy:

* Remonty kotłów parowych i wodnych wraz z urządzeniami pomocniczymi
- wykonanie wężownic, wytwornic pary
- wykonywanie wkładów wymienników ciepła

* Remonty zbiorników ciśnieniowych

* Rurociągi

* Konstrukcje stalowe

* Instalacje C.O.

* Kotłownie gazowo-olejowe

* Naprawy kotłów produkcji zachodniej

* Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie:
- wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych
- remontów urządzeń ciśnieniowych
- badań nieniszczących* Posiadamy uprawnienia do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wszystkich urządzeń
produkowanych przez firmę Viessmann.