A A A

* Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie:
- wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych
- remontów urządzeń ciśnieniowych
- badań nieniszczących* Posiadamy uprawnienia do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wszystkich urządzeń
produkowanych przez firmę Viessmann.


 

Pliki ceryfikatów w formacie .pdf, Do oglądania można wykorzystać program Sumatra PDF.